Top / マップ / 2.2

2.2 I/Oポートマップ †

<I/Oポートブロック>

┌─────────┬───────────────────────────┐
│ I/Oアドレス │  ブロック名          │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0000 H │              │
│  │   │  システムエリア0 (88MH/FH互換)    │
│ 00FF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0100 H │              │
│  │   │  システムエリア1        │
│ 01FF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0200 H │              │
│  │   │  フレームバッファー制御エリア     │
│ 02FF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0300 H │              │
│  │   │  カラーパレット制御エリア      │
│ 04FF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0500 H │              │
│  │   │  GVRAM制御エリア       │
│ 05FF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 0600 H │              │
│  │   │  システムエリア2(リザーブ)     │
│ 0FFF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ 1000 H │              │
│  │   │  ユーザーエリア         │
│ FEFF H │              │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ FF00 H │              │
│  │   │  システムエリア3(CPU内部使用)    │
│ FFFF H │              │
└─────────┴───────────────────────────┘

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2006-06-10 (土) 22:47:24 (5660d)